Reforma i ampliació d’un edifici entre mitgeres amb jardí

Projecte de reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al casc antic.

La finca comptava amb unes antigues granges en la zona de pati d’illa que es van enderrocar previament degut al seu estat de degradació. Al seu lloc s’hi projecta l’ampliació de la planta baixa més planta pis aconseguint la relació directe amb el nou espai exterior, també projectat.

L’objectiu és adaptar els espais al màxim al clima mediterrani, per tant el “dins-fora” és el lema principal deixant els serveis menys utilitzats en la zona fosca de l’edifici. A més, de la millora de la comunicació vertical de totes les plantes de l’edifici amb una plataforma elevadora.

Un oasis exterior dins el casc antic…

Lloc: Mont-roig del Camp

Any: 2019

Superfície: 182m2 + 63m2

Renderització: F. Garcia Traver