Reforma i canvi d’ús d’un edifici entre mitgeres

Projecte de reforma i canvi d’ús d’un antic habitatge reconvertit en un equipament municipal d’ús social.

S’integren els materials preexistents amb nous elements de ferro i ciment i acabats minimalistes. El protagonisme de l’edifici recau sobre l’escala i el lluernari.

 

Lloc: Mont-roig del Camp

Any: 2022

Supefície: 175 m²