Remodelació d’una plaça

Projecte de remodelació d’una plaça i els carrers adjacents en el centre d’activitat del nucli de la població.

La plaça preexistent partia d’un concepte de rotonda, per accedir a la plaça calia creuar cercles concèntrics de cotxes i barreres arquitectòniques amb un espai central poc útil.

Donar preferència als vianants és un dels objectius principals i així, retornar la tranquil·litat i la vida al carrer i al comerç de la qual en vàrem ser testimonis no fa tants anys. Es persegueix reduir la circulació de vehicles a través de la  reorganització de les seves parts i, en conseqüència, la zona de jocs passa a ser secundària, deixant l’espai central lliure per a realitzar-hi altres activitats.

Aquesta plaça vol ser un punt de trobada dels diferents recorreguts habituals dels veïns i visitants del poble. Es proposa que funcioni com a equipament al descobert, potenciant així les terrasses dels diferents establiments, el sentiment de pertinença i, en general, l’activitat al carrer.

Una de les limitacions de la plaça és el gran desnivell, per això, es proposa una plaça sense barreres arquitectòniques mitjançant uns graons que tindran un ús per si mateix.

S’aconsegueix la naturalització mitjançant la materialitat, els colors càlids i la vegetació, que donen una calma necessària lligada a la peatonalització.

Lloc: Mont-roig del Camp

Any: 2020

Superfície: 3.214m2

 

Promotor: Ajuntament de Mont-roig del camp

Empresa Constructora: AFICSA

 

Obra seleccionada per al Premi internacional del Paisatge Rosa Barba. XII Biennal Internacional del Paisatge de Barcelona.

Obra seleccionada per XIII Biennal Alejandro de la Sota – Mostra d’Arquitectura de Tarragona en la categoria d’espais exteriors.

Tècnics col·laboradors: J. Castellví (arquitecte tècnic) i V. Niubó (arquitecte)

Renderització: Araustudio